64/1986 Sb.Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. listopadu 1986 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1986 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 238/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením 11/1987 Sb.

 

64

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1986

o České obchodní inspekci

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1


      (1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu průmyslu a obchodu.

      (2)  V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí zákonem o státní službě. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.

      (3)  Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje a toto sídlo:

 

a)   Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

b)   Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích,

c)    Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,

d)   Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,

e)   Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,

f)    Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,

g)   Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě.

 

      (4)  Česká obchodní inspekce je organizační složkou státu3g) a je účetní jednotkou8).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Zavřít
MENU