64/1986 Sb.Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. listopadu 1986 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1986 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 407/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením 11/1987 Sb.

 

64

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1986

o České obchodní inspekci

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

        (1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu průmyslu a obchodu; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty.

 

        (2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ministr průmyslu a obchodu. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

 

        (3) Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

 

        (4) Česká obchodní inspekce je rozpočtovou organizací.

 

§ 2

 

      (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice) (dále jen "kontrolované osoby"), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 7b).

 

      (2) Česká obchodní inspekce kontroluje

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Zavřít
MENU