64/1986 Sb.Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. listopadu 1986 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1986 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 71/2000 Sb. s účinností od 3. dubna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením 11/1987 Sb.

 

64

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1986

o České obchodní inspekci

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

§ 1

 

        (1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu průmyslu a obchodu; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty.

 

        (2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ministr průmyslu a obchodu. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

 

        (3) Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

 

        (4) Česká obchodní inspekce je rozpočtovou organizací.

 

§ 2

 

        (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající zboží, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu a jejich zaměstnance (dále jen "kontrolované osoby").

 

      (2) Česká obchodní inspekce kontroluje:

 

a)

dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, zejména dodržování norem výroby a přípravy jídel a nápojů, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Zavřít
MENU