63/1986 Sb.Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. listopadu 1986 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1986 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 146/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 102/2001 Sb. s účinností od 1. července 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

České národní rady

 

o České zemědělské a potravinářské inspekci        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


        (1) Česká zemědělská a potravinářská inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu zemědělství; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené krajské inspektoráty.

        (2) V čele České zemědělské a potravinářské inspekce je ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství. V čele krajského inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

        (3) Sídla krajských inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

        (4) Česká zemědělská a potravinářská inspekce je rozpočtovou organizací.

§ 2


        Česká zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje u fyzických a právnických osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu (dále jen "kontrolované osoby") zemědělské, mydlářské, saponátové nebo tabákové výrobky (dále jen "výrobky") a potraviny v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,1)


a)

zda tyto výrobky a potraviny odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy,2)

b)

zda při výrobě nebo uvádění do oběhu těchto výrobků a potravin jsou dodržovány podmínky stanovené zvláštními předpisy,2)

c)

zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními předpisy,2)

d)

zda pro potraviny stanovené zvláštním předpisem bylo vydáno písemné prohlášení o shodě,1) zda vlastnosti těchto potravin uvedených do oběhu odpovídají písemnému prohlášení o shodě a zda toto prohlášení bylo vydáno způsobem a v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,1)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU