136/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví

Částka: 035 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 1985 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 16. prosince 1985 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1986
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 385/2000 Sb. s účinností od 7. listopadu 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

 

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé

 

o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví


        Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., podle § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb., ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb., ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb., a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, a § 391 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., stanoví:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST 1 - PŘEDMĚT A ROZSAH ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
ČÁST II - DRUŽSTEVNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA
§ 3 - Podmínky poskytování pomoci
§ 4 - Základní příspěvek
§ 5 - Zvláštní příspěvky
§ 6 - Postup při poskytování státních příspěvků
§ 7 - Podmínky a výše úvěru
§ 8 - Poskytování a splácení úvěru
§ 9 - Pomoc národních výborů
§ 10 - Pomoc socialistických organizací při pracích prováděných svépomocí družstva
§ 11 - Jednorázový příspěvek organizací družstvům
§ 12 - Stabilizační příspěvky na složení členských podílů do družstev pracovníkům organizací
§ 13 - Zálohování členských podílů
§ 14 - Půjčky státních spořitelen
§ 15 - Kontrola banky
ČÁST III - INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA
§ 16 - Podmínky poskytování příspěvků
§ 17 - Státní příspěvky
§ 18 - Smlouva o poskytnutí státního příspěvku
§ 19 - Stabilizační příspěvky
§ 20 - Smlouva o poskytnutí stabilizačního příspěvku
§ 21 - Úhrada a použití státních a stabilizačních příspěvků
§ 22 - Půjčky a úvěry na individuální bytovou výstavbu
§ 23 - Ostatní pomoc poskytovaná na výstavbu
§ 24 - Sdružení stavebníků k výstavbě
§ 25 - Příspěvek za urychlené dokončení stavby
ČÁST IV - MODERNIZACE
§ 26 - Podmínky a výše příspěvků
§ 27 - Smlouva o poskytnutí příspěvku na modernizaci
§ 28 - Úhrada a použití příspěvku na modernizaci
§ 29 - Půjčky spořitelen
§ 30 - Ostatní pomoc poskytovaná na modernizaci
ČÁST V - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 31 - Úvěr na rozsáhlejší opravy a stavební úpravy družstevních bytových domů
§ 32 - Další půjčky spořitelen
§ 33 - Výjimky a odchylky
§ 34 - Ustanovení přechodná
§ 35 - Ustanovení zrušovací
§ 36 - Účinnost
Zavřít
MENU