116/1985 Sb.Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. prosince 1985 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 1985 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1986
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 304/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 157/1989 Sb. s účinností od 1. ledna 1990

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

116

 

ZÁKON

 

ze dne 10. prosince 1985

 

o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice        Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1


        (1) Zákon stanoví podmínky, za nichž v Československé socialistické republice může být zřízena, vyvíjet činnost nebo mít sídlo organizace s mezinárodním prvkem.

        (2) Pro účely tohoto zákona se organizací s mezinárodním prvkem rozumí mezinárodní nevládní organizace a organizace cizích státních příslušníků.

        (3) Podle tohoto zákona může být zřízena i zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodní nevládní organizaci.

§ 2


        (1) Organizace s mezinárodním prvkem může v Československé socialistické republice být zřízena, vyvíjet činnost a mít sídlo jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona.

        (2) Žádost o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem nebo o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo takové organizace v Československé socialistické republice se podává federálnímu ministerstvu vnitra. Žadatel o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice připojuje k žádosti návrh dokumentu upravujícího organizační řád a obsah činnosti organizace; organizace s mezinárodním prvkem, která žádá o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, připojí k žádosti dokument upravující organizační řád a obsah činnosti organizace (dále jen "stanovy").

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU