91/1984 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. září 1984 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 8. srpna 1984 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 440/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 204/1988 Sb. s účinností od 1. ledna 1989

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU