41/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. května 1984 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 30. března 1984 Nabývá účinnosti: 1. července 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 102/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1995
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 248/1991 Sb. s účinností od 1. července 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU