118/1983 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. listopadu 1983 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 31. října 1983 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1983
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 60/1988 Sb. s účinností od 21. dubna 1988

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

118

ZÁKON

České národní rady

ze dne 31. října 1983,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

Čl. I

zrušen zákonem č. 60/1988 Sb.

 

Čl. II

        Zrušuje se ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky. Jeho působnost, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí na Českou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

 

Čl. III

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU