61/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. června 1983 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 8. října 1982 Nabývá účinnosti: 13. dubna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 28/2010 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 6. prosince 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 64/2004 Sb.m.s. s účinností od 7. listopadu 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

61

 

VYHLÁŠKA

 

ministra zahraničních věcí

 

ze dne 8. října 1982

 

o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)        Dne 1. září 1970 byla v Ženevě sjednána Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

        Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) byla uložena u generálního tajemníka OSN dne 13. dubna 1982 s výhradou, že Československá socialistická republika se v souladu s článkem 16 odst. 1 Dohody necítí vázána odst.
2 a 3 článku 15 Dohody.

. . .

Zavřít
MENU