49/1982 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. května 1982 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 27. dubna 1982 Nabývá účinnosti: 1. července 1982
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 367/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 24. listopadu 1990
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 138/1982 Sb. s účinností od 1. ledna 1983

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU