43/1980 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 1980 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. dubna 1980 Nabývá účinnosti: 24. dubna 1980
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

43

 

ZÁKON

 

ze dne 10. dubna 1980,

 

kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád

 

      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 41/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

Čl. II


      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb. a zákona č. 29/1978 Sb. se mění a doplňuje takto:

1.      V § 2 odst. 3 se na konci připojují slova "nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU