29/1978 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. dubna 1978 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. dubna 1978 Nabývá účinnosti: 1. července 1978
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 335/1991 Sb. s účinností od 1. září 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU