161/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 1976 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. prosince 1976 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1977
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 96/1992/1 Sb. s účinností od 26. října 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU