84/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. srpna 1976 Autor předpisu: Ministerstvo pro technický a investiční rozvoj
Přijato: 14. července 1976 Nabývá účinnosti: 1. října 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 131/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1998
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 377/1992 Sb. s účinností od 17. července 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU