50/1976 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Částka: 009 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. května 1976 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. dubna 1976 Nabývá účinnosti: 1. října 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 43/1994 Sb. s účinností od 21. března 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU