67/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967

Částka: 018 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. července 1975 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. ledna 1975 Nabývá účinnosti: 31. října 1973
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 79/1985 Sb. s účinností od 5. listopadu 1983

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

67

 

VYHLÁŠKA

 

ministra zahraničních věcí

 

ze dne 13. ledna 1975

 

 

o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967

 

      Dne 14. července 1967 byla ve Stockholmu sjednána nová revize Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958.

      President republiky Lisabonskou dohodu o ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, ve znění sjednaném ve Stockholmu dne 14. července 1967, ratifikoval a listina o přístupu ČSSR byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví dne 22. září 1970.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14, 5a) dnem 31. října 1973. Stejným dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

      Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

 

 

LISABONSKÁ DOHODA

 

na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967

 

Článek 1


      1. Země, jichž se tato Dohoda týká, tvoří Zvláštní unii v rámci Unie na ochranu průmyslového vlastnictví.

. . .

Zavřít
MENU