20/1975 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. března 1975 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 1975 Nabývá účinnosti: 1. července 1975
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

20

 

ZÁKON

 

ze dne 26. března 1975,

 

kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce

 

        Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2007)

 

Čl. II

zrušen zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2007)

 

Čl. III


        Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 162/1973 Sb.) se mění a doplňuje takto:

        1. V § 82 odst. 2 a § 88 písm. g) se slova "komise pro pracovní spory" nahrazují slovy "rozhodčí komise".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU