172/1973 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 1973 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. prosince 1973 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1974
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 3/1991 Sb. s účinností od 1. února 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí

o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí


        Úlohou Revolučního odborového hnutí je aktivní účast na budování vyspělé socialistické společnosti. Pro dosažení tohoto cíle získává Revoluční odborové hnutí co nejširší účast pracujících, pomáhá jim v politickém, odborném a kulturním růstu a pečuje o jejich stále lepší pracovní a životní podmínky.

        Rozsáhlé a odpovědné úkoly Revolučního odborového hnutí vykonávají statisíce dobrovolných funkcionářů odborových orgánů a organizací vedle svého zaměstnání a mimo pracovní dobu. Rozsah odborové činnosti, závažnost a naléhavost úkolů někdy vyžaduje, aby v nutných případech byli pracovníci vedením závodů, ústavů, úřadů a jiných organizací uvolňováni z práce pro výkon funkce.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Zavřít
MENU