24/1972 Sb.Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. dubna 1972 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 25. dubna 1972 Nabývá účinnosti: 1. července 1972
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 61/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1988
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 50/1982 Sb. s účinností od 1. července 1982

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

24

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 25. dubna 1972

o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

Organizace státní báňské správy

 

 

§ 1

 

         (1) Státní báňskou správu v České socialistické republice tvoří a její úkoly plní

 

a)    Český báňský úřad jako ústřední orgán státní správy, 1)

b)    obvodní báňské úřady, a to

1.    Obvodní báňský úřad v Kladně,

2.    Obvodní báňský úřad v Plzni,

3.    Obvodní báňský úřad v Sokolově,

4.    Obvodní báňský úřad v Mostě,

5.    Obvodní báňský úřad v Trutnově,

6.    Obvodní báňský úřad v Brně,

7.    Obvodní báňský úřad v Ostravě,

8.    Obvodní báňský úřad v Příbrami,

9.    Obvodní báňský úřad v Liberci.

 

         (2) Obvody působnosti obvodních báňských úřadů určuje vyhláškou Český báňský úřad.

 

 

§ 2

 

         (1) Úkoly státní báňské správy plní obvodní báňské úřady ve věcech, které nejsou vyhrazeny Českému báňskému úřadu.

 

         (2) Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní správy nebo v jiném důležitém celospolečenském zájmu

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Organizace státní báňské správy
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Rozšíření dozoru státní báňské správy
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Povinnosti organizací
§ 8  
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - Společná a závěrečná ustanovení
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
Zavřít
MENU