32/1971 Sb.Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 1971 Autor předpisu: Slovenská národní rada
Přijato: 5. května 1971 Nabývá účinnosti: 1. července 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 174/1989 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1990
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 63/1973 Sb. s účinností od 1. července 1973

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU