147/1970 Sb.Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České sosialistické republiky

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 1970 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 22. prosince 1970 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 60/1988 Sb. s účinností od 21. dubna 1988

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

147

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. prosince 1970

o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České socialistické republiky

 

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

 

Čl. I

 

zrušen zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb.

 

 

Čl. II

 

        (1) zrušen zákonem České národní rady č. 116/1971 Sb.

 

        (2) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je příslušný přezkoumávat ve správním řízení rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů, vydaná do dne účinnosti tohoto zákona.

. . .

Zavřít
MENU