126/1970 Sb.Ústavní zákon o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé sosialistické republiky

Částka: 038 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1970 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1970 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 296/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 19. července 1990
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 193/1988 Sb. s účinností od 1. ledna 1989

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU