74/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. července 1970 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 3. července 1970 Nabývá účinnosti: 17. července 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 306/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 1991
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 306/1991 Sb. s účinností od 1. srpna 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU