34/1970 Sb.Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. dubna 1970 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 16. dubna 1970 Nabývá účinnosti: 21. dubna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 60/1988 Sb. s účinností od 21. dubna 1988

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

34

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. dubna 1970

o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu
České socialistické republiky

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

 

§ 1

 

        Zrušuje se ministerstvo pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky.

 

§ 2

 

zrušen zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb. (účinnost: 21. dubna 1988)

 

§ 3

 

        Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z dosavadního ministerstva na Úřad vlády České socialistické republiky.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Zavřít
MENU