2/1969 Sb.Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. ledna 1969 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. ledna 1969 Nabývá účinnosti: 8. ledna 1969
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 290/2005 Sb. s účinností od 1. srpna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ZŘÍZENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

 

§ 1


      V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády:

1.

Ministerstvo financí,

2.

Ministerstvo zahraničních věcí,

3.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

4.

Ministerstvo kultury,

5.

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

6.

Ministerstvo zdravotnictví,

7.

Ministerstvo spravedlnosti,

8.

Ministerstvo vnitra,

9.

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

10.

Ministerstvo pro místní rozvoj,

11.

Ministerstvo zemědělství,

12.

Ministerstvo obrany,

13.

Ministerstvo dopravy,

14.

Ministerstvo životního prostředí,

15.
Ministerstvo informatiky.

§ 2


      (1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:

1.

Český statistický úřad,

2.

Český úřad zeměměřický a katastrální,

3.

Český báňský úřad,

4.

Úřad průmyslového vlastnictví,

5.

Úřad pro veřejné informační systémy,

6.

 

Správa státních hmotných rezerv,

7.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost,

8.

Komise pro cenné papíry,

9.

Národní bezpečnostní úřad,

10.

. . .

Obsah předpisu:
Část první - Zřízení ústředních orgánů státní správy
§ 1  
§ 2  
Část druhá - Okruh působnosti ministerstvech
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Část třetí - Zásady činnosti ústředních orgánů státní správy
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Část čtvrtá - Závěrečná ustanovení
§ 29  
§ 30  
§ 31  
Zavřít
MENU