88/1968 Sb.Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1968 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 1968 Nabývá účinnosti: 1. července 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 169/2005 Sb. s účinností od 1. května 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Část první

 

§ 1

 

zrušen

 

Část druhá

 

Peněžité dávky z důvodu těhotenství a mateřství§ 2


      (1) Z důvodu těhotenství a mateřství se v nemocenském pojištění poskytují tyto dávky (dále jen "dávky v mateřství").


a)

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,

b)

peněžitá pomoc v mateřství.

      (2) Dávky podle odstavce 1 jsou peněžitými dávkami nemocenského pojištění.

§ 3

 

Okruh oprávněných


      (1) Dávky v mateřství podle tohoto zákona náleží zaměstnankyním a dalším osobám účastným nemocenského pojištění podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o nemocenském pojištění") a předpisů podle něho vydaných.

      (2) Kde se v tomto zákoně mluví o zaměstnankyni, rozumí se tím i další osoba uvedená v odstavci 1.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

 

§ 4


      (1) Zaměstnankyni, která konala práci, jež je těhotným ženám zakázána nebo jež podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, a je proto v těhotenství dočasně převedena na jinou práci, při níž dosahuje bez svého zavinění započitatelného příjmu než na dosavadní práci, náleží vyrovnávací příspěvek z prostředků pojištění. K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratšího pracovního úvazku po převedení zaměstnankyně na jinou práci, se však nepřihlíží.

. . .

Obsah předpisu:
Část první - Délka mateřské dovolené
§ 1  
Část druhá - Peněžité dávky z důvodu těhotenství, porodu a mateřství
§ 2  
§ 3 - Okruh oprávněných
§ 4 - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§ 5  
§ 6 - Podmínky nároku
§ 7 - Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství
§ 8 - Výše peněžité pomoci v mateřství a způsob jejího stanovení a poskytování
§ 9  
§ 10 - Peněžitá pomoc v mateřství v některých zvláštních případech
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Podpora při narození dítěte
Část třetí - Přídavky na děti
§ 14 - Obecná ustanovení
§ 15  
§ 16 - Okruh oprávněných
§ 17 - Podmínky nároku
§ 18 - Nezaopatřené děti
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Pracovní úvazek a odpracovaná doba
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Výše přídavků na děti
§ 25 - Společná ustanovení o přídavcích na děti
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Část čtvrtá - Úpravy pro některé další skupiny oprávněných
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Část pátá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 158  
§ 160  
Zavřít
MENU