1/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Částka: 001 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. ledna 1968 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. listopadu 1967 Nabývá účinnosti: 4. října 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 39/2002 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 59/2000 Sb.m.s. s účinností od 20. prosince 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU