75/1967 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání

Částka: 029 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. července 1967 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. června 1967 Nabývá účinnosti: 20. července 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 188/1988 Sb. s účinností od 1. ledna 1989

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


VYHLÁŠKA

o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání


        Ministerstva zdravotnictví a zahraničních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 195 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., podle § 13 odst. 2 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a podle usnesení vlády ze dne 1. února 1967 o dalších opatřeních k provedení zákoníku práce:


Část I

Dodatková dovolená pracovníků konajících práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné

§ 1

        Za pracovníky konající práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné se považují:

a)
pracovníci, kteří vykonávají práce, popřípadě pracující na pracovištích (v oblastech) uvedených v § 2 až 5 této vyhlášky,

b)
potápěči pracující za zvýšeného tlaku ve skafandrech a pracovníci (kesonáři) provádějící kesonovací práce ve stlačeném vzduchu v pracovních komorách.


§ 2

        Práce v tuberkulózních léčebnách, tuberkulózních lůžkových a ambulantních odděleních ústavů národního zdraví, v nichž se ošetřují nemocní s nakažlivou formou tuberkulózy, a v Bangových izolátech jsou:

        1. práce, při nichž pracovníci přicházejí do trvalého přímého styku s nemocnými tuberkulózou nebo infekčním materiálem od těchto nemocných

a)
v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí,
. . .

Obsah předpisu:
Část I - Dodatková dovolená pracovníků konajících práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Část II - Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání
§ 7  
§ 8  
Část III - Závěrečné ustanovení
§ 9  
Zavřít
MENU