36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. dubna 1967 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 1967 Nabývá účinnosti: 1. července 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 444/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

36

 

ZÁKON

 

ze dne 6. dubna 1967

 

o znalcích a tlumočnících        Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Oddíl I

 

ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY

 

§ 1


        (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před orgány veřejné moci, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob.

 

        (2) Tento zákon upravuje

 

a)   podmínky výkonu znalecké a tlumočnické činnosti,

b)   práva a povinnosti znalců a tlumočníků,

c)   podmínky činnosti znaleckých ústavů,

d)   působnost ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy znalecké a tlumočnické činnosti,

e)   odpovědnost za správní delikty při výkonu znalecké a tlumočnické činnosti.

 

§ 2


        (1) Znaleckou a tlumočnickou činnost mohou vykonávat pouze znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu znalců a tlumočníků; znaleckou činnost vykonávají také ústavy (§ 21).

        (2) Osoby nezapsané do seznamu znalců a tlumočníků mohou být v řízení před orgány veřejné moci ustanoveny znalci nebo tlumočníky jen výjimečně za podmínek stanovených v § 24.

. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
Oddíl II - ZNALCI A TLUMOČNÍCI ZAPSANÍ DO SEZNAMU
§ 3 - Jmenování znalců a tlumočníků
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Výkon znalecké (tlumočnické) činnosti
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Odměňování a náhrada nákladů
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Odvolání znalce (tlumočníka)
Oddíl III - ZNALECKÁ ČINNOST ÚSTAVŮ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Oddíl IV - ZNALCI (TLUMOČNÍCI) NEZAPSANÍ DO SEZNAMŮ
§ 24  
§ 25  
Oddíl V - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Zavřít
MENU