81/1966 Sb.Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. listopadu 1966 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. října 1966 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 46/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 14. března 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 86/1990 Sb. s účinností od 29. března 1990

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích


        Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        (1) V souladu s ústavně zaručenou svobodou projevu, slova a tisku využívají občané periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků k tomu, aby jejich prostřednictvím získávali informace a veřejně vyjadřovali své názory.

        (2) Svoboda projevu, slova a tisku a společenské poslání periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků jsou materiálně zaručeny tím, že se občanům a jejich organizacím dávají k dispozici vydavatelské a tiskové podniky, rozhlas, televize, film a jiné hromadné informační prostředky.


§ 2


zrušen


§ 3

        (1) Periodický tisk jsou noviny, časopisy a jiné periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě typické pro tento druh tisku. Za periodický tisk se však nepokládají sbírky zákonů, úřední věstníky a dále tiskoviny sloužící výlučně pro úřední, služební nebo provozní účely státních orgánů a organizací, vědeckých a kulturních institucí, hospodářských, společenských a jiných organizací.

        (2) Hromadné informační prostředky jsou vedle periodického tisku agenturní zpravodajství, zpravodajské a ostatní publicistické části rozhlasového a televizního vysílání a zpravodajský film, jakož i zvukové a obrazové záznamy používané k pravidelné informovanosti veřejnosti o událostech, jevech, faktech a názorech v Československé socialistické republice nebo v zahraničí.
. . .

Zavřít
MENU