66/1965 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 1965 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. června 1965 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1966
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 20/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1975
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 60/1970 Sb. s účinností od 19. června 1970

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU