59/1965 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1965 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 1965 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 169/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 8/1995 Sb. s účinností od 6. února 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU