35/1965 Sb.Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. dubna 1965 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. března 1965 Nabývá účinnosti: 1. července 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 468/1991 Sb. s účinností od 22. listopadu 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU