109/1964 Sb.Hospodářský zákoník

Částka: 047 Druh předpisu: Zákoník
Rozeslána dne: 17. června 1964 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. června 1964 Nabývá účinnosti: 1. července 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 513/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1992
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 144/1975 Sb. s účinností od 1. ledna 1976

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU