62/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. března 1964 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 31. března 1964 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 147/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1997
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 191/1996 Sb. s účinností od 25. července 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU