103/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství

Částka: 058 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. prosince 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství
Přijato: 19. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 19. prosince 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2001 Sb. s účinností od 15. srpna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Vyhláška

 

ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

 

kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství        Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a po projednání s Československým rybářským svazem podle § 24 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství (dále jen "zákon"):

Část prvá

 

§ 1

 

Rybářství provozované hospodařením na rybnících

(k § 3 až 5 zákona)


zrušen vyhláškou č. 296/2001 Sb.


§ 2

zrušen vyhláškou č. 296/2001 Sb.

§ 3

zrušen vyhláškou č. 296/2001 Sb.

§ 4

zrušen vyhláškou č. 296/2001 Sb.

§ 5


se zrušuje.

Část druhá

 

Rybářství provozované výkonem rybářského práva

 

Oddíl I

 

Rybářské revíry a hospodaření v nich

 

§ 6

 

Rybníky trvale nezpůsobilé k řádnému rybníkářskému hospodaření

(k § 6 zákona)

zrušen vyhláškou č. 296/2001 Sb.

§ 7

 

Rybářské revíry

(k § 7 zákona)

zrušen vyhláškou č. 296/2001 Sb.

Hospodaření v rybářských revírech

 

(k § 9 zákona)

 

§ 8

 

Hospodaření podle plánu


        (1) Podle stavu zarybnění a poměru jednotlivých druhů ryb, jakož i vzhledem k zvláštní povaze rybářského revíru může ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanovit v hospodářském plánu odchylky z doby hájení a všeobecného zákazu lovu, jakož i přípustné míry ryb; může též uložit uživateli rybářského revíru povinnost provádět lov plevelných a přemnožených ryb pro trh.

. . .

Obsah předpisu:
Část prvá  
§ 1 - Rybářství provozované hospodařením na rybnících
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Část druhá - Rybářství provozované výkonem rybářského práva
Oddíl I - Rybářské revíry a hospodaření v nich
§ 6 - Rybníky trvale nezpůsobilé k řádnému rybníkářskému hospodaření
§ 7 - Rybářské revíry
§ 8 - Hospodaření podle plánu
§ 9 - Rybářský hospodář
§ 10 - Rybochovná zařízení
§ 11 - Označování rybářských revírů
§ 12 - Rybářský lístek
§ 13 - Komu může být rybářský lístek odepřen
§ 14 - Povolenka k rybolovu
§ 15 - (k § 12 zákona)
§ 16  
Oddíl II - Doby hájení, zákaz lovu, způsoby lovu a chování při něm
§ 17 - Doby hájení
§ 18 - Doby hájení některých vodních živočichů
§ 19 - Všeobecný zákaz lovu ryb
§ 20 - Ochrana v době hájení a v době všeobecného zákazu lovu
§ 21 - Zákaz přivlastňování, prodeje a koupě ryb a raků nedosahujících určité nejmenší délky
§ 22 - Výjimky
§ 23 - Lov úhořů
§ 24 - Lov sítěmi a vršemi
§ 25 - Chování při lovu
§ 26 - Poměr k vodním stavbám a zařízením
§ 27 - Lov ryb a loděk
§ 28 - Nástražní rybky
§ 29 - Zacházení s rybami
§ 30 - Zacházet s rybami a jinými vodními živočichy ulovenými v době hájení a rybami, které nedosáhly nejmenší délky
§ 31 - Úlovky značkovaných ryb
§ 32 - Lov hlavatky
§ 33 - Lov raků
Oddíl III - Ustanovení pro vody mimopstruhové
§ 34 - Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy
§ 35 - Denní doby lovu ve vodách mimopstruhových
§ 36 - Přehled o úlovcích
§ 37 - Počet a množství úlovků a jejich evidence
Oddíl IV - Ustanovení pro vody pstruhové
§ 38 - Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy
§ 39 - Zakázané způsoby lovu a nástrahy
§ 40 - Denní doby lovu ve vodách pstruhových
§ 41 - Lov jiných ryb než lososovitých
§ 42 - Lov škodlivých ryb na udici
§ 43 - Záznam o docházce k vodě a o úlovcích
§ 44 - Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence
Oddíl V  
§ 45 - Místní rybářské řády
§ 46 - Lov v pohraničních vodách
§ 47 - Zvláštní ustanovení pro lov ryb vykonávaný cizozemci
Část třetí - Ustanovení společná a závěrečná
§ 48 - Ochrana přírody, kulturních památek a jiných vědeckých zájmů
§ 49 - (k § 18 zákona)
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
Zavřít
MENU