141/1960 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu

Částka: 057 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 1960 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 3. září 1960 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 80/1966 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1967
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 87/1964 Sb. s účinností od 1. července 1964

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU