100/1960 Sb.Ústava Československé socialistické republiky

Částka: 040 Druh předpisu: Ústava
Rozeslána dne: 11. července 1960 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. července 1960 Nabývá účinnosti: 11. července 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 493/1992 Sb. s účinností od 29. října 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU