36/1960 Sb.Zákon o územním členění státu

Částka: 015 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. dubna 1960 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. dubna 1960 Nabývá účinnosti: 11. dubna 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

Zákon

 

o územním členění státu      Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1


      Území Republiky československé se dělí na kraje, kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na obce
a vojenské újezdy.

§ 1a

      (1)  Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

      (2)  Území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

      (3)  Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území okresů výčtem obcí a vojenských újezdů.

 

§ 2


      (1) Území hlavního města Prahy tvoří samostatnou územní jednotku; dělí se na deset obvodů. Název obvodů zní: obvod Praha 1 - 10. Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území obvodů výčtem městských částí ke dni účinnosti tohoto zákona.

      (2) Město Brno tvoří samostatnou územní jednotku.

      (3) Město Ostrava tvoří samostatnou územní jednotku.

      (4) Město Plzeň tvoří samostatnou územní jednotku.

§ 3


      Vytvářejí se tyto kraje:


1.

Kraj Středočeský se sídlem v Praze;

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU