36/1960 Sb.Zákon o územním členění státu

Částka: 015 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. dubna 1960 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. dubna 1960 Nabývá účinnosti: 11. dubna 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 108/1995 Sb. s účinností od 1. ledna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

o územním členění státu


        Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

        Území Republiky československé se dělí na kraje, kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na obce.


§ 2

        (1) Území hlavního města Prahy tvoří samostatnou územní jednotku; dělí se na deset obvodů.

        (2) Území hlavního města Slovenska Bratislavy tvoří samostatnou územní jednotku. Jeho rozdělení na obvody určí Slovenská národní rada.

        (3) Město Brno tvoří samostatnou územní jednotku.

        (4) Město Ostrava tvoří samostatnou územní jednotku.

        (5) Město Plzeň tvoří samostatnou územní jednotku.


§ 3

        Vytvářejí se tyto kraje:

1.
Kraj Středočeský se sídlem v Praze;
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU