32/1957 Sb.Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 1957 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. července 1957 Nabývá účinnosti: 1. září 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 347/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o nemocenské péči v ozbrojených silách      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ČÁST PRVÁ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

zrušen

 

§ 2

 

Osobní rozsah nemocenské péče v ozbrojených silách


      (1) Účastníky nemocenské péče v ozbrojených silách (dále jen "účastníci") jsou


a)

příslušníci ozbrojených sil v činné službě (dále jen "vojáci"),

b)

příslušníci Policie České republiky a příslušníci ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb (dále jen "příslušníci bezpečnostních sborů", "bezpečnostní sbory"),

c)

příslušníci Celní správy České republiky (dále jen "celník"),

d)

příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušníci hasičského záchranného sboru"),

e)

žáci vojenských škol, kteří nejsou vojáky (dále jen "žáci vojenských škol"),

      (2) Nemocenská péče v ozbrojených silách (dále jen "nemocenská péče") se vztahuje v rozsahu dále uvedeném i na rodinné příslušníky účastníků, nejsou-li sami účastníky podle tohoto zákona nebo nejsou-li pojištěni nebo zabezpečeni podle jiných předpisů; nevztahuje se na rodinné příslušníky vojáků základní služby a vojáků v záloze povolaných k vojenské činné službě.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVÁ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Osobní rozsah nemocenské péče v ozbrojených silách
§ 3 - Rodinní příslušníci
§ 4 - Vznik účasti na nemocenské péči a její zánik
§ 5 - Vznik a trvání nárokuOchranná lhůta
ČÁST DRUHÁ - PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÁ PÉČE
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - DÁVKY NEMOCENSKÉ PÉČE
Oddíl první - Přehled dávek
§ 11  
Oddíl druhý - Věcné dávky
§ 12 - Lázeňské léčení
§ 13 - Výběrová rekreace
§ 14 - Dětská rekreace v pionýrských táborech
Oddíl třetí - Služební příjem v nemoci a peněžité dávky nemocenské péče
§ 15 - Služební příjem v nemoci
§ 16 - Nemocenské
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Společná ustanovení o služebním příjmu v nemoci a o nemocenském
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Peněžitá pomoc v mateřství
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Podpora při narození dítěte
§ 26 - Pohřebné
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NÁROCÍCH Z NEMOCENSKÉ PÉČE
§ 27 - Vynětí z daňové povinnosti
§ 28 - Neplatná právní jednání
§ 29  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
Zavřít
MENU