54/1956 Sb.Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1956 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 1956 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o nemocenském pojištění zaměstnanců      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

 

zrušen

 

ČÁST PRVNÍ

 

Osobní rozsah pojištění

 

Okruh pojištěných osob 

 

§ 2


      (1) Podle tohoto zákona jsou pojištěni, pokud splňují podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění a jsou činni v České republice:

a)

zaměstnanci v pracovním poměru,

b)

členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

c)

společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

d)

zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,

e)

soudci,

f)

členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,

g)

poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky,

h)

členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv a ředitel Bezpečnostní informační služby,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
Část první - Osobní rozsah pojištění
§ 2 - Okruh pojištěných osob
§ 3  
§ 4 - Výkon několika činností
§ 5 - Vynětí z pojištění
§ 6 - Příležitostné zaměstnání
§ 7 - Vznik pojištění
§ 8 - Zánik pojištění
§ 9 - Prováděcí předpisy
Část druhá - Preventivní a léčebná péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
§ 10  
Část třetí - Dávky nemocenského pojištění
Oddíl první - Přehled dávek
§ 11  
Oddíl druhý - Věcné dávky
§ 12 - Lázeňská péče
§ 13 - Výběrová rekreace Revolučního odborového hnutí
§ 14 - Dětská rekreace Revolučního odborového hnutí
Oddíl třetí - Peněžité dávky
§ 15 - Nemocenské
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Podpora při ošetřování člena rodiny
§ 26 - Peněžitá pomoc v mateřství
§ 27  
§ 28 - Podpora při narození dítěte
§ 29 - Pohřebné
Oddíl čtvrtý - Rodinné přídavky
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Pracovní úvazek
§ 34 - Odpracovaná doba
§ 35 - Výše rodinných přídavků
§ 36  
§ 37 - Souběh nároků na rodinné přídavky
§ 38 - Výplata rodinných přídavků
§ 39 - Poměr k výživnému
Část čtvrtá - Ochrana pracovníků při příležitostném zaměstnání
§ 40  
Část pátá - Společná ustanovení o nárocích z nemocenského pojištění zaměstnanců
§ 41 - Rodinní příslušníci
§ 42 - Vznik nároku. Ochranná lhůta.
§ 43 - Nároky při několika zaměstnáních
§ 44 - Promlčení dávek
§ 45 - Přechod nároku
§ 46 - Povinnost zaměstnanců a jiných oprávněných
§ 47  
§ 48 - Změna a vrácení dávek
§ 49 - Vynětí z daňové povinnosti
§ 50 - Neplatná právní jednání
§ 51 - Zmocňovací ustanovení
Část šestá - Organizace a hospodaření nemocenského pojištění zaměstnanců
Oddíl první - Organizace nemocenského pojištění
§ 52  
§ 53  
§ 54  
Oddíl druhý - Hospodaření nemocenského pojištění
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
Část sedmá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
Zavřít
MENU