115/1953 Sb.Zákon o právu autorském (autorský zákon)

Částka: 063 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1953 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. prosince 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1954
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 35/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1965
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 40/1964 Sb. s účinností od 1. dubna 1964

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU