60/1953 Sb.Vládní nařízení o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol

Částka: 035 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. července 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. června 1953 Nabývá účinnosti: 1. září 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 64/1959 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1959
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 46/1956 Sb. s účinností od 6. října 1956

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU