57/1953 Sb.Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů

Částka: 033 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. července 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. června 1953 Nabývá účinnosti: 1. července 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 84/1958 Sb. s účinností od 1. ledna 1959

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU