56/1953 Sb.Vládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol

Částka: 033 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. července 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. června 1953 Nabývá účinnosti: 21. července 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 24/1959 Sb. Pozbývá platnosti: 30. dubna 1959
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 70/1958 Sb. s účinností od 10. listopadu 1958

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU