46/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího

Částka: 028 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. června 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. května 1953 Nabývá účinnosti: 8. června 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/1962 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1963
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 43/1959 Sb. s účinností od 1. července 1959

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU