37/1953 Sb.Vládní nařízení o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím

Částka: 022 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 16. května 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. dubna 1953 Nabývá účinnosti: 16. května 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 69/1958 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1959
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 33/1954 Sb. s účinností od 11. srpna 1954

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU