17/1953 Sb.Vládní nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti

Částka: 010 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. března 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. března 1953 Nabývá účinnosti: 28. března 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 37/1959 Sb. Pozbývá platnosti: 21. července 1959
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 37/1959 Sb. s účinností od 21. července 1959

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU